COVID-19! KOLEJNE 3 ZGONY W POWIECIE MŁAWSKIM, RAZEM JUŻ 8!

COVID-19! KOLEJNE 3 ZGONY W POWIECIE MŁAWSKIM, RAZEM JUŻ 8!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mławie informuje o kolejnych 11 potwierdzonych przepadkach COVID-19 oraz o kolejnych 3 przypadkach zgonu związanego z Covid-19. Osoby zmarłe to 3 mężczyźni w starszym wieku, u których stwierdzono też choroby współistniejące.

Ponadto PPIS w Mławie informuje, że coraz więcej jest przypadków, gdzie nie można ustalić źródła zakażenia Covid-19 oraz o osób dodatnich bezobjawowych. W związku z powyższym PPIS w Mławie apeluje o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego, co jest istotne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 24.10.2020r . przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mławskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 24.10.2020r (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 731/ (267)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 64/ (7)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 36/ (13)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 8 / (4)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)155 / (11)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 8 / (3)
  • liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 78/ (5)

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: