COVID-19. Od 28 sierpnia żaden obcokrajowiec nie ma tam wstępu

COVID-19. Od 28 sierpnia żaden obcokrajowiec nie ma tam wstępu

Nasz sąsiad zamyka na nas granice. Od 28 sierpnia do 28 września granica ukraińska zostanie zamknięta dla wszystkich ze względu na bardzo dużą liczbę zachorowań na COVID -19. Minister Spraw Zagranicznych Arsen Awakow (Арсен Борисович Аваков), poinformował, że od 29 sierpnia do 28 września granica zostanie zamknięta, a obcokrajowcy nie będą mogli dostać się na terytorium państwa. Wyjątkiem będą osoby posiadające pozwolenie na pobyt, członków misji humanitarnych i międzynarodowych oraz Ci  wszyscy dla których Ukraina nie jest państwem docelowym, a przez jej terytorium będą podróżowali tranzytem. Restrykcjami nie są objęci również kierowcy samochodów ciężarowych, zaproszeni na wydarzenia działacze kulturalni oraz “szereg innych osób” Z powodów humanitarnych zakazem nie będą objęci obywatele Białorusi.

źródło: biznesinfo.pl, fot.pixaby

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: