COVID-19. PIERWSZA OFIARA ŚMIERTELNA W POWIECIE ŻUROMIŃSKIM

COVID-19. PIERWSZA OFIARA ŚMIERTELNA W POWIECIE ŻUROMIŃSKIM

PPIS w Żurominie poinformował dziś o pierwszej ofierze śmiertelnej, która chorowała na koronawirusa. To 90-letni mężczyzna cierpiący również na choroby współistniejące.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 25.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żuromińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 25.08.2020:

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 333 / (4)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 43 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 38 / (0)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 7 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)55 / (0)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 1/ (1)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 4 /(0)

Żródło: PPIS Żuromin

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: