COVID-19. POSZUKIWANE OSOBY, KTÓRE KORZYSTAŁY Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

COVID-19. POSZUKIWANE OSOBY, KTÓRE KORZYSTAŁY Z KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

PPIS w Mławie poszukuje osób, które korzystały z komunikacji miejskiej linii nr 1 w dniach 03-07.08.2020 w godz. 13:28- 13:42

Z. Morawskiej                       – 13:28
Kopernika                             – 13:30
Kopernika – pływania           – 13:32
Marszałkowska – parking     – 13:34
Szpitalna -Wojska Polskiego – 13:36
Szpitalna – Szpital                – 13:37
Szpitalna – Oś. Młodych       – 13:38
Piłsudskiego – MHS              – 13:40
Napoleońska – Akacjowa      – 13:41
Napoleońska – Kościół         – 13:42

PPIS w Mławie prosi o kontakt telefoniczny w celu objęcia osób kwarantanną domową.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: