COVID-19 POWIAT MŁAWSKI. DWÓCH NOWYCH OZDROWIEŃCÓW! KWARANTANNA DLA OSÓB ZE STACJI DIALIZ

COVID-19 POWIAT MŁAWSKI. DWÓCH NOWYCH OZDROWIEŃCÓW! KWARANTANNA DLA OSÓB ZE STACJI DIALIZ

PPIS w Mławie informuje, że na terenie powiatu stwierdzono 26 osób potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim (w tym 4 ozdrowieńców). Ponadto objęto kwarantanną domową osoby dializowane w stacji dializ w Mławie z powodu kontaktu z osobą dodatnią. Osoby te zostaną skierowane na badania.

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 16.08.2020r . przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mławskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 16.08.2020r (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 424 / (82)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 22 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 100 / (7)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 26 / (0)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 4 / (0)

Źródło: PPIS w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: