COVID-19. Powiat żuromiński może trafić do strefy czerwonej

COVID-19. Powiat żuromiński może trafić do strefy czerwonej

W miniony weekend przybyło sześcioro zakażonych. Ta  liczba cały czas rośnie. Może oznaczać, ze powiat znajdzie się w strefie bezpieczeństwa; żółtej a nawet czerwonej. Według wytycznych podanych przez Ministerstwa Zdrowia jeśli w powiecie jest 6 zarażonych na 10 000 osób wprowadza strefę czerwoną.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 23.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żuromińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 23.08.2020:

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 318 / (22)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 43 / (1)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 38 / (1)
  • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 8 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)54 / (1)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 3 /(0)

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: