COVID-19. ROŚNIE LICZBA ZAKAŻONYCH W POWIECIE DZIAŁDOWSKIM

COVID-19. ROŚNIE LICZBA ZAKAŻONYCH W POWIECIE DZIAŁDOWSKIM

Koronawirus  – aktualna sytuacja epidemiologiczna

Stan danych w powiecie działdowskim na godzinę 11.00 w dniu 13.08.2020 r.

  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim:  46
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego:  523
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:  3
  • liczba osób aktualnie przebywających w izolatorium  2
  • liczba osób wyleczonych (ozdrowieńców)8
  • liczba osób w izolacji domowej z powodu zakażenia COVID-19:  26
  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym 25
 

Powiat działdowski:

miasto/gmina

 

Nadzór epidemiologiczny
stan na 13.08.2020 r.

 

Kwarantanna nałożona
przez PPIS w Działdowie –
stan na 13.08.2020 r.

Miasto Działdowo 18 261
Gmina Działdowo 2 97
Miasto i Gmina Lidzbark 1 19
Płośnica 0 54
Iłowo 4 75
Rybno 0 17
Razem 25 523

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie aktualnie prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i podejmuje czynności mające na celu zapobieganie oraz zwalczanie szerzenia się wirusa SARS-CoV-2.

Źródło: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie

Foto: fernando zhiminaicela z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: