COVID-19 W DWÓCH PRZEDSZKOLACH W CIECHANOWIE! WDROŻONA NAUKA ZDALNA

COVID-19 W DWÓCH PRZEDSZKOLACH W CIECHANOWIE! WDROŻONA NAUKA ZDALNA

Miejskie Przedszkole nr 6 w Ciechanowie zawiesiło zajęcia stacjonarne do 30 października. Wśród personelu potwierdzono zakażenie koronawirusem. Do przedszkola zapisanych jest ponad 130 osób. Wcześniej zakażenie COVID-19 wykryto w Miejskim Przedszkolu nr 10. Nauka zdalna potrwa tam do 2 listopada. W powiecie ciechanowskim obserwujemy w ostatnim czasie duży wzrost zachorowań. W ciągu ostatniej doby przybyło 41 potwierdzonych przypadków koronawirusa a liczba wszystkich chorych to 247.

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 23.10.2020 r.

przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu ciechanowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 23.10.2020 r.

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 1297/(218)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 155/(40)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 434/(44)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba):26/(6)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/(ostatnia doba): 247/(41)
  • liczba zgonów powiązanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 3/(2)
  • liczba ozdrowieńców /(ostatnia doba): 74/(3)

Źródło: PPIS Cichanów

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: