Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

COVID-19! KOLEJNE ZACHOROWANIA W DZIAŁDOWIE


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Przez ostatnie dwie doby o 6 wzrosła liczaba zarażonych koronawirusem w powiecie działdowskim.

Koronawirus  – aktualna sytuacja epidemiologiczna

Stan danych w powiecie działdowskim na godzinę 11.00 w dniu 18.08.2020 r.

  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim:  57
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego:  170
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:  6
  • liczba osób aktualnie przebywających w izolatorium  2
  • liczba osób wyleczonych (ozdrowieńców): 8
  • liczba osób w izolacji domowej z powodu zakażenia COVID-19:  41
  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym 34
 

Powiat działdowski:

miasto/gmina

 

Nadzór epidemiologiczny
stan na 18.08.2020 r.

 

Kwarantanna nałożona
przez PPIS w Działdowie –
stan na 18.08.2020 r.

Miasto Działdowo 21 65
Gmina Działdowo 5 40
Miasto i Gmina Lidzbark 5 21
Płośnica 0 2
Iłowo 3 41
Rybno 0 1
Razem 34 170

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: