Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

ĆWICZENIA WOJSKOWE NIEDALEKO RACIĄŻA!

Miniony weekend to czas intensywnych szkoleń dla żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.  Tym razem ćwiczenia odbywały się w różnych częściach stałego rejonu odpowiedzialności brygady i wzięło w nich blisko 350 terytorialsów.  

350 żołnierzy z Ciechanowa i Siedlec w miniony weekend wzięło udział w szkoleniach specjalistycznych oraz zgrywających w ramach co miesięcznych szkoleń rotacyjnych. Żołnierze coraz częściej wykorzystują do szkoleń miejsca nie będące obiektami wojskowymi, lecz szkolą się w rejonie, który zamieszkują. Terytorialsi ciechanowskiego batalionu, tym razem po raz pierwszy do ćwiczeń wykorzystali odrestaurowaną sieć okopów z 1915 roku w miejscowości Strożęcin, koło Raciąża. Wykorzystując odtworzone okopy, w krytych ziemiankach zorganizowano punkt medyczny, punkt dowodzenia oraz punkt amunicyjny. Żołnierze przez całą noc odpierali grupę atakującą, która z różnych stron próbowała przeniknąć do zajętego przez nich rejonu.  Zajęcia obejmowały również bytowanie i dopiero nad ranem po całonocnych zajęciach wojsko wróciło do koszar.

– Możliwość prowadzenia ćwiczeń w tym rejonie urealniła sytuacje taktyczne oraz działania szkoleniowe realizowane przez żołnierzy 51 blp. Żołnierze mogli też doskonalić umiejętności wykorzystania sprzętu noktowizyjnego w terenie lesistym – podsumowuje ppor. Sebastian Nowak, dowódca 2 kompani, która realizowała szkolenie w okolicy Raciąża.

Żołnierze z Siedlec natomiast tym razem postawili na współpracę z innymi służbami i wzięli udział w ćwiczeniu TOPÓR 21, które odbyło się  w gminie Mrozy. Razem ze strażakami oraz policjantami brali udział w epizodach, podczas których podejmowali działania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Szkolenia rotacyjne to podstawowy element szkolenia żołnierzy WOT. Odbywają się w weekendy, ponieważ formacja opiera swój potencjał na żołnierzach ochotnikach, którzy na co dzień pracują, prowadzą działalność gospodarczą, uczą się czy studiują.

 

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: