Cykl warsztatów edukacyjnych dla seniorów

Cykl warsztatów edukacyjnych dla seniorów

Dzienny Dom Senior+ w Mławie wznowił cykl warsztatów edukacyjnych dla seniorów, dotyczących profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa.

W piątek 3 lipca 2020 r. naszych seniorów odwiedziła Zofia Bielska – starszym asystentem ds. promocji zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mławie. Celami warsztatów były podniesienie poziomu wiedzy seniorów o chorobach odkleszczowych, poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym i uświadomienie wagi problemu ugryzień przez kleszcze. Uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli prezentację a na zakończenie otrzymali upominek w formie karty do bezpiecznego usuwania kleszczy.

Kolejne spotkanie z przedstawicielkami PSSE w Mławie – Zofią Bielską i dietetykiem Justyną Koronowską – dotyczyło zdrowego żywienia. Seniorzy dowiedzieli się, jak dbać o swoje zdrowie, stosując dietę i aktywność fizyczną. Ponadto każdy uczestnik spotkania otrzymał broszurkę informacyjno-edukacyjną na temat zdrowej diety.

W czwartek 9 lipca seniorzy gościli przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Mławie. St. asp. Anna Pawłowska omówiła działania nie tylko sprawców oszustw popełnianych metodami „na wnuczka” czy „na policjanta”, ale także firm naciągających ofertami pozornie atrakcyjnych produktów. Seniorzy otrzymali  informacje na temat sposobów wystrzegania się przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez naciągaczy. Dowiedzieli się, jakie stosować środki ostrożności oraz gdzie szukać pomocy w przypadku, gdy dojdzie do oszustwa. Tematyka prelekcji spotkała się z dużym zainteresowaniem  seniorów, którzy zadawali wiele pytań, chcąc uzyskać jak najwięcej informacji, jak ustrzec się przed oszustwami i być bezpiecznym.

źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: