Czasowa organizacja ruchu na ulicach w Mławie w związku z budową drogi ekspresowej S7

Czasowa organizacja ruchu na ulicach w Mławie w związku z budową drogi ekspresowej S7

Rozpoczęła się budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) na odcinku Napierki – Mława. W związku z prowadzonymi pracami została wprowadzona została czasowa organizacja ruchu na ulicach w Mławie.

Na czas budowy drogi S7, zamknięta dla ruchu została ul. Cegielnia – wprowadzono objazd ul. Piaskową (droga gruntowa). Obowiązkiem wykonawcy robót drogowych jest utrzymanie w należytym stanie dróg, na których jest wprowadzony objazd. W przypadku pogorszenia się stanu dróg gruntowych, prosimy o kontakt z firmą STRABAG (biuro budowy w Nidzicy, ul. Kolejowa 27G, tel.: 89 651 19 30 lub 609 106 914) lub Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych w Warszawie (tel.: 22 209 25 00).

Strona projektu: http://www.s7napierki-mlawa.pl/

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: