Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława wzięli udział w obchodach 100. rocznicy wojny

Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława wzięli udział w obchodach 100. rocznicy wojny

Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława wzięli udział w obchodach 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej organizowanych w Białymstoku – mieście jednej z ważniejszych bitew tego przełomowego dla historii Europy konfliktu, stoczonej 22 sierpnia 1920 roku.

Dokładnie sto lat od tamtych wydarzeń białostocczanie uczcili rocznicę bitwy uroczystością pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ze względu na pandemię COVID-19, w tym roku musieli zrezygnować z tradycyjnej inscenizacji historycznej bitwy białostockiej, rekonstruktorów jednak 22 sierpnia w mieście nie zabrakło – można ich było spotkać na ulicach Białegostoku. Znalazła się wśród nich również silna reprezentacja naszego miasta – w role dawnych mieszkańców stolicy Podlasia wcielili się członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: