Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

CZTERNASTA EMERYTURA BEZ WNIOSKU

„Czternastą emeryturę Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje  z urzędu – nie trzeba wypełniać żadnego wniosku. Trafia ona do świadczeniobiorców wraz z listopadową emeryturą. To dodatkowe świadczenie otrzyma ponad 9 mln osób, w tym prawie 8 mln w pełnej wysokości” – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Czternastka przysługuje osobom, które 31 października 2021 r. miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, które mają zawieszone prawo do tych świadczeń.

Czternastkę w pełnej kwocie, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli jest ono wyższe, czternastka będzie pomniejszona zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę”. To znaczy, że ZUS pomniejszy ją o kwotę różnicy między świadczeniem a 2900 zł, ale nie więcej niż o 1250,88 zł. Jeśli na przykład emerytura wynosi 3000 zł, to czternastka będzie  o 100 zł niższa (3000 zł – 2900 zł).

Dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów jest opodatkowane i oskładkowane na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy ZUS wypłaca je ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Z czternastki ZUS nie dokonuje potrąceń i egzekucji.

 

 

 

 

 

Źródło: zus.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: