Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Cztery nowe programy stypendialne dla sportowców i trenerów klubowych! Więcej pieniędzy na sport masowy i wyczynowy w 2022 r.

Od nowego roku w polskim sporcie pojawią się cztery nowe programy stypendialne – dla młodych, utalentowanych sportowców w wieku 16-23 lata oraz trenerów. Wzrosną także stypendia specjalne i świadczenia olimpijskie. Rada Ministrów przyjęła we wtorek zgłoszony przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego projekt nowelizacji ustawy o sporcie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, dodatkowe stypendium będą mogli otrzymać:

  • w ramach programu Team100 Junior – sportowcy w wieku 16–17 lat, co zapewni im dodatkową pomoc materialną w obszarze szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także, na polu pozasportowym, umożliwi łączenie kariery sportowej z nauką;
  • w ramach programu Team100 – sportowcy w wieku 18–23 lata, co zapewni im dodatkową pomoc materialną w obszarze szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także, na polu pozasportowym, umożliwi łączenie kariery sportowej z nauką lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz godne reprezentowanie Polski i jej dobrego imienia;
  • w ramach programu Team100 Trener – trenerzy, w tym trenerzy klubowi, których praca szkoleniowa jest istotna z punktu widzenia długofalowego i wieloetapowego procesu szkolenia sportowego;
  • w ramach stypendium ministra – zawodnicy, którzy znaleźli się w złożonej sytuacji sportowej lub życiowej, wymagający szczególnego wsparcia.

Operatorem wszystkich czterech programów będzie Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.

Sportowcy oraz trenerzy będą mogli otrzymać dodatkowe stypendium sportowe w maksymalnej wysokości 4 600 zł miesięcznie.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie o sporcie zakłada także  wzrost wysokości stypendiów specjalnych i świadczeń olimpijskich, m.in. tzw. „emerytura olimpijska” wzrośnie o 812,78 zł, tj. z 2844,74 zł do 3657,52 zł. Dodatkowo „emeryturą olimpijską” zostaną objęci reprezentanci Polski na olimpiadzie szachowej organizowanej przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE).

W budżecie na 2022 r. wzrosną ogólne nakłady na sport powszechny i wyczynowy.

 

 

 

 

Źródło: gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: