CZTERY ZASTĘPY, 22 STRAŻAKÓW WALCZYŁO 6 GODZIN Z NOCNYM POŻAREM!

CZTERY ZASTĘPY, 22 STRAŻAKÓW WALCZYŁO 6 GODZIN Z NOCNYM POŻAREM!

W wyniku pożaru, który nocą wybuchł na prywatnej posesji w Marianowie (gmina Szydłowo) spaleniu uległy 2 ciągniki siodłowe z naczepami. Jedna naczepa załadowana była paleto-pojemnikami z niepalnym klejem. W trwającej 5 godz 54 min. akcji gaśniczej uczestniczyły 4 zastępy, 22 strażaków. Wstępne straty wyceniono na ok. 430 tyś. zł. natomiast uratowane mienie 50 tyś. zł. Przypuszczalna przyczyna powstania pożaru to zwarcie instalacji elektrycznej. Dochodzenie w sprawie prowadzi KPP w Mławie.

Źródło: KPP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: