Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Cztery zgłoszenia do tytułu Mławianina Roku 2021


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

W czwartek z Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie kapituła konkursowa odebrała zgłoszenia kandydatów. Wpłynęły Cztery zgłoszenia do tytułu Mławianina Roku 2021. Ich otwarcie nastąpi prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, gdy zbierze się cała 11-osobowa kapituła. Wtedy też poznamy oficjalnie nazwiska kandydatów.

Kandydatury zostały zaproponowane przez: mławski szpital, Stowarzyszenie Mława Miasto Zabytkowe, Klub Seniora Pogodny Uśmiech oraz Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”.

Tytuł Mławianina Roku za rok 2020 otrzymał Kazimierz Lewandowski – druh Harcerskiego Kręgu Seniorów przy komendzie Hufca ZHP w Mławie.

W 2013 roku Kazimierz Lewandowski został odznaczony medalem Zasłużony dla Miasta Mława. W roku 2020 zaangażował się w działania mające na celu uczczenie walczących na ziemi mławskiej bohaterów wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Był jednym z inicjatorów powstania poświęconej im tablicy pamiątkowej na głazie, który stanął na Starym Rynku w Mławie.

Kazimierz Lewandowski zmarł w tym roku. Miał 92 lata.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: