CZWORO KOLEJNYCH OZDROWIEŃCÓW W POWIECIE MŁAWSKIM

CZWORO KOLEJNYCH OZDROWIEŃCÓW W POWIECIE MŁAWSKIM

W ostatniej dobie wyzdrowiały cztery kolejne osoby w powiecie mławskim. Razem jest już jedenastu ozdrowieńców. To bardzo optymistyczne wiadomości.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 21.08.2020r . przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mławskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 21.08.2020r (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 349 / (15)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 15 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 34 / (27)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 1 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)27 / (0)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 11 / (4)

Źródło: PPIS Mława

Foto: Christo Anestev z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: