CZY BĘDZIE KWARANTANNA DLA POLAKÓW WRACAJĄCYCH Z WAKACJI?

CZY BĘDZIE KWARANTANNA DLA POLAKÓW WRACAJĄCYCH Z WAKACJI?

Ze względu na duży wzrost zachorowań w ostatnim czasie. W czwartek odnotowano kolejny rekord dobowy. Wyjazd na wakacje jest odkładany przez wielu Polaków w obawie przed koniecznością odbycia kwarantanny po powrocie. Rzecznik Piotr Müller  wyjaśnił, jak przedstawia się aktualne stanowisko rządu.

– W tej chwili nie ma przesłanek do wprowadzenia obowiązku kwarantanny dla osób wracających z zagranicy – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller cytowany przez Polskie Radio.

Piotr Müller tłumaczył, że wcześniej, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, liczba zakażeń malała z uwagi na m.in. wprowadzane obostrzenia. Gdy poluzowaliśmy zasady, pojawił się wzrost liczby nowych przypadków. Ten stan nie dziwi rządzących, lecz twierdzą, że kontrolują sytuację, by w razie potrzeby przywrócić obostrzenia, jak ma to miejsce w 19 powiatach ogłoszonych przez ministra zdrowia.

Takie wzrosty i spadki zakażeń mogą występować jeszcze przez długi czas. Na razie nie ma planów przywrócenia obowiązku odbycia kwarantanny przez osoby wracające z zagranicy, lecz w każdej chwili może pojawić się taka decyzja. Na tę chwilę nie ma przesłanek do jej wprowadzenia i w najbliższych dniach nic nie powinno się zmienić.

Foto: Jan Vašek z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: