CZY BĘDZIE ZAKAZ WYCHODZENIA Z DOMU?

CZY BĘDZIE ZAKAZ WYCHODZENIA Z DOMU?

Kiedy słyszymy o lockdownie w Niemczech czy we Francji to właściwie tym dodatkowym elementem jest zakaz wychodzenia z domu wszystkich obywateli poza momentami, gdy jest to niezbędne. My nie planujemy tego typu działań, takich dyskusji w sztabach zarządzania kryzysowego na razie nie ma – powiedział na antenie RMF FM wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jacek Sasin dodał, że rząd w swoich decyzjach kieruje się opiniami ekspertów. – Ważne jest, aby te obostrzenia nie szły na tyle daleko, żeby zrujnować polską gospodarkę – powiedział minister aktywów państwowych.

Źródło: tvn24.pl

Foto: Websi z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: