Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

UWAGA!!! Czy Burmistrz przekaże spis mieszkańców Poczcie Polskiej?

Prezydenci wielu polskich miast nie zamierzają przekazać Poczcie Polskiej spisu wyborców, w związku z forsowanymi przez PiS majowymi wyborami prezydenckimi.

Wielu z nich zapewnia,  że nie udostępni Poczcie spisu wyborców.  Według nich to by znaczyło naruszenie prawa organizując wybory korespondencyjne, a ustawa która przewiduje taką możliwość, znajduje się w Senacie. Ustawa dotycząca COVID-19, daje jedynie uprawnienia rządowi do walki z epidemią, a nie do organizowania wyborów, tak twierdzi wielu włodarzy miast.

Na pytanie –  jak sytuacja przedstawia się w mławskim ratuszu? odpowiada Magdalena Grzywacz, rzecznik Urzędu Miasta Mława.

– Na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Mława w czwartek 23 kwietnia 2020 r. o godzinie 2:10 wpłynął wniosek w sprawie przekazania danych ze spisu wyborców sporządzanego i aktualizowanego
przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców. Baza danych osobowych miała zawierać następujące pozycje:

 1. PESEL (11 znaków wyłącznie cyfry) – dana obowiązkowa,
 2. Kod pocztowy (format: XX-XXX np. 65-001) – dana obowiązkowa,
 3. Miejscowość – dana obowiązkowa,
 4. Dzielnica (jeżeli brak dzielnicy pole pozostaje puste) – dana obowiązkowa,
 5. Ulica (jeżeli brak należy wpisać miejscowość),
 6. Numer domu – dana obowiązkowa,
 7. Numer mieszkania (jeżeli brak pusta wartość),
 8. Imię – dana obowiązkowa,
 9. Drugie imię (jeżeli brak pusta wartość),
 10. Nazwisko – dana obowiązkowa,
 11. Drugie nazwisko (jeżeli brak pusta wartość),
 12. Województwo – dana obowiązkowa,
 13. Powiat – dana obowiązkowa,
 14. Gmina – dana obowiązkowa,
 15. Identyfikator miejscowości (SIMC) – dana nieobowiązkowa,
 16. Identyfikator ulicy (ULIC) – dana nieobowiązkowa,
 17. Identyfikator gminy (TERC) – dana nieobowiązkowa.

Obecnie nie ma żadnych podstaw prawnych, aby burmistrzowie, wójtowie lub prezydenci mogli przekazywać dane osobowe mieszkańców Poczcie Polskiej. W świetle obowiązujących przepisów burmistrz Sławomir Kowalewski nie widzi takiej możliwości. Do mławskiego ratusza codziennie wpływają pisma i e-maile od mieszkańców Mławy, którzy nie życzą sobie, aby ich dane wrażliwe były udostępniane komukolwiek, np. Poczcie Polskiej. Powołują się
przy tym na obowiązujące nas przepisy dotyczące RODO.

Warto przypomnieć, że wciąż realizujemy uchwalony zgodnie w prawem kalendarz wyborczy.
Do 5 maja 2020 r. – zgodnie z kalendarzem wyborczym – do Urzędu Miasta Mława mogą wpływać wnioski o dopisanie zainteresowanych osób do spisu wyborców i takie wnioski wciąż do nas wpływają. Wydruk spisu wyborców lub jego przekazanie przed 5 maja oznaczałoby uniemożliwienie
w ustawowym terminie osobom chętnym dopisania się do spisu wyborców podkreśla rzecznik miasta.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: