Czy dzieci z przedszkola nr 4 wrócą w poniedziałek do zajęć?

Czy dzieci z przedszkola nr 4 wrócą w poniedziałek do zajęć?

Od września nie wszystkie przedszkolaki mogły udać się na zajęcia. Tak też było z dziećmi uczęszczającymi do Miejskiego Przedszkola Samorządowego  nr 4 w Mławie. To wszystko spowodowane było przebudowa budynku. Placówka na daną chwilę jest przygotowana do powrotu dzieci na zajęcia.

Inwestycja obejmowała odnowienie i  przebudowę systemu oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz hydrantów przedszkola, przebudowę wyjść ewakuacyjnych z sal przedszkolnych od strony ul. Zygmunta Krasińskiego, wyjścia z budynku poprzez wykonanie schodów zewnętrznych wraz z okładzinami i poręczami, uzupełnienie chodników z kostki betonowej, wykonanie trawnika w miejscu rozebranych schodów i tarasu oraz niezbędne czynności towarzyszące.

źródło:UMM/opracowanie redakcyjne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: