Czy każdy po 18 maja będzie mógł pójść do fryzjera i na obiad?

Czy każdy po 18 maja będzie mógł pójść do fryzjera i na obiad?

Małymi krokami nadal następuję odmrażanie gospodarki. Kolejne gałęzie różnych branż zostają powoli uruchamiane. Tak też planowane jest na 18 maja otwarcie salonów fryzjerskich oraz restauracji.
Jednak nie wszędzie to może nastąpić. Tam gdzie jest wysoka zachorowalność jak np. na na Śląsku termin może ulec zmianie.
-Są regiony w Polsce, które mają bardzo wysoką liczbę zachorowań, są regiony, które mają bardzo niską liczbę nowej zapadalności; przez najbliższe kilka dni zobaczymy, jak wygląda opanowanie ognisk na Śląsku i wtedy będziemy decydowali, czy robimy dwie prędkości czy w całej Polsce te działania będą takie same – podkreślił Łukasz Szumowski, którego słowa cytuje Polska Agencja Prasowa.
Wg Emilewicz, termin 18 maja to dobry czas na uruchomienie zarówno zakładów fryzjerskich jak i restauracji oraz pubów. Na tą chwile przygotowywane są  protokoły bezpieczeństwa z nowymi standardami. Mamy nadzieję, że w podobnym czasie jak do fryzjera, będziemy mogli pójść do restauracji.

 

 

 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: