Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Czy Mława będzie mieć spalarnię?

Czy w Mławie na terenach cennych przyrodniczo, między zabudową jednorodzinną, powstanie wysypisko i spalarnia śmieci? Wszystko na to wskazuje, że tak. Miejscy radni właśnie zapoznają się z projektem planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnicy Przemysłowej”. Otwarte pozostaje pytanie, kto będzie inwestorem tego przedsięwzięcia.
W projekcie planu zapisano między innymi, że „zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów, dopuszcza się gospodarowanie odpadami w obiektach i działalnościach skierowanych na alternatywne zagospodarowanie odpadów generujących energię cieplną oraz/lub  elektryczną, tj.: zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych”. W tłumaczeniu: dopuszcza się spalarnię śmieci. Do tekstu załączona jest szczegółowa mapka, gdzie wyrysowane jest położenie tego obiektu.
W Mławie jeszcze cztery lata temu płaciliśmy za śmieci 8 zł, rok później już 19 zł za osobę. O obecnych stawkach nawet nie warto wspominać. Prawie we wszystkich „zagranicznych” miastach śmieci zabierają samorządowe firmy komunalne, w Mławie działa Novago, wcześniej znana pod nazwą Zakład Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. (Od 2016 r. spółka została przejęta przez China Everbright Environment.) I jak plotka głosi, to tej firmie zależy na budowie spalarni śmieci…
Utylizacja śmieci poprzez spalanie ma wielu przeciwników, ale ma też zwolenników. Ci drudzy podkreślają, że taka inwestycja zapewni tańsze ogrzewanie domów i ciepłej wody w kranach, a przy tym obniży cenę utylizacji śmieci. Dla wszystkich problemem jest właściwe usytuowanie wysypiska i samej spalarni, gdyż taka instalacja nie pachnie perfumami. Novago to duża firma, prowadzi działalność na terenie 4 województw. Czy usprawiedliwiony jest więc niepokój mieszkańców w obawie, że do mławskiej spalarni będą zwożone odpady również z dalekich rejonów..
O bardziej szczegółowych informacjach w następnym art.

Źródło: mlawianin.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: