Czy Mławianka Mława wznowi grę?

Czy Mławianka Mława wznowi grę?

Ostateczna decyzja zapadnie do 11 maja. W środę 15 kwietnia 2020 roku, odbyła się wideokonferencja. Udział w niej wzięli prezesi Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej oraz prezes PZPN Zbigniew Boniek. Po konsultacjach ustalono, że decyzja o sposobie kontynuowania lub zakończenia obecnego sezonu, zostanie podjęta najpóźniej do 11maja 2020. Po tym terminie zostaną określone szczegółowe i ostateczne rozwiązania. Debatowano zwłaszcza o rozgrywkach seniorskich III lig i klasach niższych a także rozgrywkach kobiet i młodzieżowych oraz meczach Pucharu Polski. Wypracowane stanowisko zostanie rekomendowane do zatwierdzenia Zarządowi PZPN. Zawodnikom Mławianki pozostaje więc czekać i w miarę możliwości podtrzymywać formę.

Źródło: pzpn.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: