Czy nasi sąsiedzi trafia do czerwonej strefy?

Czy nasi sąsiedzi trafia do czerwonej strefy?

Na obecną chwile w żółtej strefie znajdują się, aż trzy nasze sąsiednie powiaty: działdowski, nidzicki oraz przasnyski. Wiąże się to z dodatkowymi obostrzeniami . Póki co najlepiej pod względem ilości zachorowań wypada powiat nidzicki. Od soboty przybyło tylko jedno nowe potwierdzone zachorowanie. Z kolei już w przasnyskim liczba wynosiła aż 22,  a ogólnie chorych jest aż 60 osób. W powiecie działdowskim obecnie chorują 102 osoby. Jak tak dalej pójdzie, to zagrożenie czerwoną strefą jest bardzo realne.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: