Czy niedługo wejdzie w życie nowy podatek?

Czy niedługo wejdzie w życie nowy podatek?

Podatek od smartfonów. Projekt ustawy. Prezydent Duda przeciwny.

Dziennik “Rzeczpospolita” wyjaśnia, że urządzenia jak choćby telewizor czy smartfon, na których odtwarzane są często treści z naruszeniem praw autorskich, miałyby być obciążone dodatkową opłatą. “Środki mają trafiać na fundusz, z którego finansowana będzie zarówno pomoc dla artystów, jak i wsparcie systemu emerytalnego” – czytamy. Środowiska artystów zaproponowały, aby tzw. opłata od smartfonów wynosiła 6 proc. od ceny, choć minister Piotr Gliński stwierdził, że stawka będzie na pewno niższa. To oznacza, że te pieniądze zostaną zabrane z naszych domowych budżetów” – mówi “Rz” Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów.

Pomysł budzi również kontrowersje w rządzie. Jak podaje “Rzeczpospolita”, propozycja Ministerstwa Kultury nie podoba się choćby w Ministerstwie Cyfryzacji.

Inicjatywę na Twitterze skrytykował Andrzej Duda: “Obciążenie wszystkich smartfonów opłatą (podatkiem) na rzecz ZAiKS (prawa autorskie twórców i artystów) byłoby moim zdaniem niesprawiedliwe i konstytucyjnie wadliwe. To, że masz smartfona jeszcze nie oznacza, że korzystasz z utworów”.

Źródło: Business Insider

Foto: Photo Mix z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: