CZY PALENIE PAPIEROSÓW NA PLAŻY JEST LEGALNE?

CZY PALENIE PAPIEROSÓW NA PLAŻY JEST LEGALNE?

Jak się okazuje nie we wszystkich nadmorskich miejscowościach i miastach. W Gdyni oraz w Gdańsku istnieje przepis zakazujący wyrobów tytoniowych i jest on egzekwowany przez Straż Miejską. Na przykład w Świnoujściu i Międzyzdrojach takiego przepisu nie ma.

W Gdańsku i Gdyni za palenie na plaży można otrzymać mandat w wysokości nawet 500 zł. Wielu palaczy nie przejmuje się panującymi zasadami i regularnie łamie prawo. Za spożywanie alkoholu i zaśmiecanie kary są identyczne.

W Świnoujściu i Międzyzdrojach nie mają zakazu palenia na plażach. Ale nie ma zgłoszeń o takich incydentach. Za to tu jak i w innych nadmorskich miejscowościach największym problemem jest nielegalne parkowanie.

Źródło: onet.pl

Foto: Clker-Free-Vector-Images z Pixabay

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: