CZY PRZYSŁUGUJE NAM DZIEŃ WOLNY ZA 15 SIERPNIA 2020?

CZY PRZYSŁUGUJE NAM DZIEŃ WOLNY ZA 15 SIERPNIA 2020?

W tym roku 15 sierpnia, dzień w którym mamy do czynienia ze świętem państwowym i kościelny, wypada w sobotę. Co w takiej sytuacji? Czy przysługuje nam dzień wolny w innym terminie? Już wyjaśniamy.

Dnia 15 sierpnia obchodzimy dwa święta. Państwowe -Święto Wojska Polskiego raz kościelne – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia święto kościelne jako powód do dodatkowego dnia wolnego.

Zgodnie z art. 130 § 2 KP ,, Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

A zatem zgodnie z prawem za święto, które przypada w sobotę przysługuje nam dzień wolny w innym terminie. Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć nam dodatkowy dzień wolny. Może on zostać wyznaczony zarówno przed, jak i po dniu świątecznym. W tym przypadku 15 sierpnia. Pracodawca nie ma obowiązku ustalania daty dnia wolnego z pracownikami, ale może to zrobić.

Za niedzielę dzień wolny nie przysługuje.

W tym roku zostało jeszcze kilka dni ustawowo wolnych od pracy. Są to:

1 listopada – Wszystkich Świętych (niedziela),

11 listopada – Święto Niepodległości (środa),

25 i 26 grudnia – Święta Bożego Narodzenia (piątek i sobota) – za drugi dzień świąt będzie nam przysługiwać dzień wolny od pracy.

Foto: StartupStockPhotos z Pixabay 

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: