DĄBROWA. POŻAR ZBOŻA

DĄBROWA. POŻAR ZBOŻA

W dniu dzisiejszym (24.07.20) o godzinie 13:07 Państwowa Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o  pożarze zboża na pniu, w miejscowości Dąbrowa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń przyczyną pożaru była zerwana linia energetyczna. Spaleniu uległo ok 2,5 ha zboża na pniu. Dodatkowo na miejsce zadysponowano również zastęp OSP Strzegowo.W akcji gaśniczej brały udział trzy zastępy straży pożarnej, PSP Mława, OSP Dąbrowa, OSP Niedzbórz.

 

Źróło/PSP Mława

Obraz Sven Lachmann z Pixabay 

Zdjęcie ilustracyjne

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: