Dachowanie samochodu osobowego przy zjeździe z DK 7!

Dachowanie samochodu osobowego przy zjeździe z DK 7!

Niebezpieczny wypadek na drodze krajowej nr 7. Zjazd w kierunku miejscowości Windyki. Poszkodowany w szpitalu.

11.07.20-20:29 Uniszki-Cegielnia. Zjazd z DK 7 w kierunku miejscowości Windyki. Pojazd wjechał w pole. Do zdarzenia zadysponowano 2 zastępy PSP i OSP Wieczfnia Kościelna. Dachował samochód osobowy marki VW Passat. Pojazdem podróżował tylko kierowca. Mężczyzna opuścił pojazd przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy do chwili przybycia ZRM. Poszkodowany trafił do szpitala.

Źródło: KPP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: