Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DECYZJA KONSERWATORA ZABYTKÓW NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ W GMINIE SZREŃSK

Decyzja Mazowieckiego Konserwatora Zabytków nr 702/DC/2020 z dnia 08.10.2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie przez „Varia” Fundację Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, archeologicznych badań powierzchniowych z użyciem wykrywaczy metali, które będzie towarzyszyło wykonywanie punktów wkopów w warstwie ziemi ornej do głębokości 30 cm od powierzchni.

Źródło: szrensk.com.pl

Foto: klimkin z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: