DIECEZJA PŁOCKA ZABRAŁA GŁOS W SPRAWIE LISTY ZAKAZANYCH PIOSENEK

DIECEZJA PŁOCKA ZABRAŁA GŁOS W SPRAWIE LISTY ZAKAZANYCH PIOSENEK

Ks. Marcin Sadowski Diecezjalny referent ds. muzyki kościelnej i spraw organistowskich w diecezji płockiej opublikował oświadczenie dotyczące listy zakazanych piosenek podczas ceremonii ślubnych, które publikujemy poniżej.
1.W związku z licznymi, nierzetelnymi informacjami medialnymi, że w diecezji płockiej istnieje lista tzw. „zakazanych piosenek”, utworów, których wykonywanie jest zabronione podczas Mszy św. ślubnych, informujemy, że takiej listy nie ma i nigdy nie było.

2. W diecezji płockiej obowiązuje Instrukcja Biskupa Płockiego o przygotowaniu i sprawowaniu sakramentu małżeństwa, zgodnie z którą Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej opracowuje Materiały Pomocnicze w ukształtowaniu muzyki liturgicznej podczas sakramentu małżeństwa. One również nie wprowadzają żadnych zakazów, lecz stanowią pozytywną propozycję dla organistów, artystów wykonujących śpiewy liturgiczne i samych narzeczonych, pomagającą w godnym przeżyciu sakramentu małżeństwa. Między innymi chodzi o to, by podczas Mszy św. ślubnych nie wykonywać przypadkowych utworów, zwłaszcza zaadoptowanych z muzyki popularnej, lecz takie, które mają charakter liturgiczny i odpowiadają temu, co dzieje się w danym momencie na ołtarzu.

3. Najwięcej kontrowersji w przekazach medialnych wzbudziła informacja o zakazie wykonywania pieśni Ave Maria autorstwa J. S. Bacha i Ch. Gounoda. Jest to również informacja nieprawdziwa. Utwór ten, zgodnie z przepisami liturgicznymi i wieloletnią tradycją, można wykonywać w kościele przed rozpoczęciem Mszy św. ślubnej lub po jej zakończeniu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: