Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SIECI POWSTANIE NOWA JEDNOSTKA POLICJI

Rząd zapowiedział otworzenie nowej jednostki policji, która z założenia zajmie się zwalczaniem cyberprzestępczości. Do pracy w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości ma zostać delegowanych prawie 2 tysiące funkcjonariuszy. Celem jej działania ma być wykrywanie zagrożeń i zwalczanie wszelkich ataków ze strony cyberprzestępców. Jak jednak informuje dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyszkolenie prawie dwóch tysięcy funkcjonariuszy może potrwać nawet kilka lat.
Obecnie za zwalczanie cyberprzestępczości w strukturach Policji odpowiada około 300 policjantów.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę powołującą Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zapewnia, że nowa formacja zapewni Polakom bezpieczeństwo w sieci. Jak informuje serwis wnp.pl, nowe prawo ma rozszerzyć możliwości policjantów w trakcie pracy operacyjnej w przypadku podejrzenia 10 przestępstw. Są to między innymi: nawiązywanie kontaktów z małoletnimi przez internet w celach pedofilskich, propagowanie pedofilii, fałszywe alarmy, hacking, niszczenie danych informatycznych, zakłócanie pracy systemów i sieci, kradzieże z włamaniem czy oszustwa komputerowe.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: