Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DŁUGI DOJAZD DO MIASTA MIESZKAŃCÓW UL. CEGIELNIA

Mieszkańcy Mławy mieli korzystać z tunelu pod drogą ekspresową, co znacznie skróciłoby dojazdy do pracy. Tak się jednak nie stało, a po otwarciu węzła na trasie S7 kierowcy niemal codziennie stoją w korkach. Władze miasta przyznają, że już wcześniej wystosowały pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w tej sprawie.

Jest to tunel do obsługi ruchu pieszego i rowerowego z możliwością przejazdu służb ratunkowych, które mogą się tam zmieścić. Nie dotyczy to wozów bojowych strażackich, które są większe. Natomiast teren ten jest skomunikowany poprzez drogę serwisową, która pozwala na dojazd do wschodniego ronda węzła Mława Wschód – odpowiada Karol Głębocki z olsztyńskiego oddziału GDDKiA.

To oznacza, że mieszkańcom ul. Cegielnia pozostaje przejazd drogą serwisową. To jednak nie rozwiąże ich problemu długiego dojazdu do miasta. W związku z tym kierowcy ponownie wystosowali do władz Mławy list w tej sprawie.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: rdc.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: