Dni Mławy nie odbędą się

Dni Mławy nie odbędą się

Jak podaje mławski ratusz do końca sierpnia odwołane zostaną wszystkie imprezy. Niestety nie odbędzie się Summer City Festival Mława oraz uroczyste obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Przyczyną jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Epidemia, która panuje od jakiegoś czasu uniemożliwiła realizację umów, których realizacja zaczyna się kilka miesięcy wcześniej, to też jeden z czynników składający się na taką decyzję.

Z okazji Dni Mławy 11 lipca br. zorganizowany zostanie jedynie Jarmark Wojciechowy.

– Zależy nam na tym, aby mali przedsiębiorcy i rzemieślnicy, którzy ponoszą duże straty w związku z epidemią, mogli wystawiać i sprzedawać swoje produkty – mówi burmistrz Sławomir Kowalewski a obchody wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą w tym roku przybiorą symboliczną formę. Przedstawiciele władz miasta 1 września złożą kwiaty i zapalą znicze w Mauzoleum Żołnierzy Września w Uniszkach Zawadzkich.

źródło:UMM, opracowanie redakcja

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: