Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Do 10 kwietnia seniorzy otrzymają trzynaste emerytury

W ramach trzynastej emerytury do 10 kwietnia do blisko 3,5 mln emerytów i rencistów trafi przeszło 4,6 mld zł – przekazała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W tym roku dodatkowe świadczenie otrzyma łącznie 9,7 mln osób na kwotę 13,1 mld zł. Wypłaty trzynastych emerytur, czyli dodatkowego rocznego świadczenia dla wszystkich emerytów i rencistów, niezależnie od sytuacji finansowej, rozpoczęły się 1 kwietnia.

Zgodnie z ustawą są wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W tym roku wnosi ona 1338,44 zł brutto. Zgodnie z przepisami trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają w dniu 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS. Szefowa MRiPS przypomniała, że pierwszego dnia kwietnia dodatkowe pieniądze – w sumie ponad 1,2 mld zł – trafiły do blisko 910 tys. osób.

„Seniorze nie jesteś sam”
Minister zaznaczyła, iż rząd PiS, mimo trudnego czasu wojny po agresji Rosji na Ukrainę, gdy państwo polskie angażuje się w pomoc uchodźcom, cały czas realizuje swój program, w tym konsekwentnej, długofalowej polityki prorodzinnej i solidarności międzypokoleniowej.
„Seniorzy nie są pozostawieni sami sobie” – stwierdziła Maląg, dodając, iż polityka obecnego rządu wobec najstarszych obywateli oparta jest na dwóch filarach: wsparciu finansowym i wsparciu aktywności w jesieni życia.
Wśród działań dotychczas podjętych wspomniała m.in. o przywróceniu wieku emerytalnego oraz o waloryzacji renti emerytur, która – jak oceniła – „z roku na rok są waloryzacjami godnymi”. Zwróciła jednocześnie uwagę, że dodatkowe świadczenia dla seniorów, jako część filaru finansowego, mają być rzeczywistym wsparciem, biorąc pod uwagę, sytuację gospodarcza po pandemii i rosnącą inflację.
W ramach działań związanych z aktywizacją seniorów Maląg wymieniła m.in. Program Senior+, który adresowany do samorządów zakłada budowę domów i klubów seniora, a także dedykowany dla organizacji pozarządowych – Program Aktywni+, którego celem jest podniesienie różnorakiej aktywności osób starszych.

„Te dwa programy to roczny budżet 100 mln zł” – podkreśliła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej. Jak dodała, oprócz tych projektów, realizowane są też inne przedsięwzięcia, długofalowe, jak Program Opieka 75+ oraz Program Wspieraj Seniora, który zainicjowano w czasie pandemii koronawirusa, gdy obowiązywały rekomendacje, aby osoby starsze unikały wychodzenia z domu.
Maląg zaznaczyła, iż w tym roku działania te zostały wzbogacone o dodatkowy komponent – „opaski bezpieczeństwa” dla seniorów, zwłaszcza osób samotnych, które umożliwiają m.in. wysyłanie sygnału do  centrum obsługi w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: