Do czwartku regulacje UEFA

Do czwartku regulacje UEFA

Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) apeluje do krajowych lig o dokończenie sezonu. 21 kwietnia odbyła się wideokonferencja z 55 członkami rodzimych związków. Nad pracami powrotu do gry pracują dwie grupy robocze. Jest kilka scenariuszy. Uwzględnia się mecze ligowe, europejskie puchary i mecze reprezentacyjne. Ostateczne decyzje zapadną w czwartek podczas Komitetu Wykonawczego UEFA. Oczywiście wszystko będzie uwarunkowane dynamiką postępowania pandemii w danym kraju. W Niemczech zawodnicy już trenują indywidualnie. W niektórych państwach jeszcze do tego daleko. Trzeba to wszystko zgrać w czasie. Chyba każdy kibic zatęsknił już za emocjami piłkarskimi i nie może doczekać się meczu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: