DO KOŃCA SIERPNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA WÓZEK INWALIDZKI

DO KOŃCA SIERPNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA WÓZEK INWALIDZKI

Do 31 sierpnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Tegoroczny budżet programu „Aktywny samorząd” jest rekordowy – to blisko 182 mln zł. Dzięki temu każda osoba spełniająca określone warunki będzie mogła liczyć na pomoc m.in. w likwidacji uciążliwych barier ograniczających jej aktywność zawodową i społeczną.

Rekordowy budżet przeznaczony na realizację programu pozwolił zwiększyć kwoty dofinansowań do zakupu wózka o napędzie elektrycznym (do 25 tys. zł), skutera o napędzie elektrycznym (do 7,5 tys. zł) czy na zakup sprzętu elektronicznego. Do 10 proc. zmniejszono również wymagany udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku oraz do 25 proc. – udział własny przy dofinansowaniu zakupu skutera o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka.

Moduł I programu „Aktywny samorząd”, w ramach którego do końca sierpnia można składać wnioski, zakłada dofinansowanie działań likwidujących bariery: transportową, w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, w poruszaniu, a także dofinansowanie opieki nad osobą zależną.

Wniosek szybko złożysz przez internet

Dużą zmianą i nowością jest fakt, że w tym roku wnioski można składać za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl. To spore ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami – wniosek złożą bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać z pomocy kreatora wniosków, infolinii, punktów konsultacyjnych czy mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Źródło/gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: