Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DOCEŃ WODĘ

22 marca  na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Celem akcji jest podnoszenie świadomości, jak dużą rolę w naszym życiu odgrywa woda.  W tym roku obchody Światowego Dnia Wody odbywają się pod  hasłem: „Docenianie wody”.

Pamiętajmy że wartość wody to znacznie więcej niż jej cena – woda ma ogromną  wartość dla naszych gospodarstw domowych, żywności, kultury, zdrowia, edukacji, ekonomii i integralności naszego środowiska naturalnego.

W tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego  w Mławie przyłączyło się do przedsięwzięcia zainicjowanego przez Polską Akcję Humanitarną  pn. „Zróbmy szum wokół wody” , a  prowadzoną  pod patronatem Pana Sławomira Kowalewskiego -Burmistrza Miasta Mława oraz Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków  Wod-Kan Sp. z o.o. w Mławie.

Wśród uczniów przeprowadzony zostanie konkurs pn.” Woda jako cud natury” a także warsztaty tematyczne oraz warsztaty chemiczne które będą dotyczyć wykorzystania wody w doświadczeniach oraz badania jej właściwości.

Celem powyższej akcji jest zwiększenie świadomości młodzieży związanej z globalnymi wyzwaniami wodnymi oraz dostępu do czystej wody jako prawa człowieka.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: