Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DODATKOWE 2 KILOMETRY ODNOWIONEJ DROGI W WYSZYNACH


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

W środę 22 grudnia 2021 roku została odebrana inwestycja pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”. Koszt zadania to ponad 5,2 mln zł. 31 marca 2022 roku została podpisana umowa z firmą STRABAG na wykonanie dodatkowych dwu kilometrów.

Ta dodatkowa inwestycja była możliwa dzięki oszczędności powstałych ze wspomnianego wyżej  wcześniej realizowanego odcinka. Wykonanie tych wspomnianych dodatkowych dwu kilometrów podzielone zostało na dwie części tj. przedłużony zostanie odcinek początkowy o 1388 metrów i końcowy o 665 metrów. W ramach prac wykonane zostanie też poszerzenie drogi do 6 m oraz pobocza i odnowione zostaną rowy odwadniające.

Przypomnijmy pieniądze pochodzą z dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego w wypadku tego zadania w kwocie 842. 171. 00 zl, Gmina Stupsk dołożyła 238 956,13 zł a Powiat w ramach środków własnych przeznaczył 597 390, 33 zł.

Firma STRABAG zaś wykona zadanie za 1 678 260,36 zł.

 

 

 

 

 

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: