Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

Dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego do wniosków o niektóre świadczenia z ZUS (EMP, ERN, ERR, ENSK, ERSU)

Od 1 stycznia 2022 r. – zgodnie z przepisami – do wniosków o:

  • emeryturę (formularz EMP),
  • rentę (formularz ERN),
  • rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka, przyznaną w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego (formularz ERR),
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (formularz ENSK),
  • rodzicielskie świadczenie uzupełniające (formularz ERSU),

należy złożyć dodatkowe oświadczenie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego (plik docx 15kb).

W przypadku wniosku:

Jeżeli wniosek został złożony bez oświadczenia, można samo oświadczenie dostarczyć do ZUS:

  • w placówce ZUS,
  • pocztą.

źródło:www.zus.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: