Dodatkowy zasiłek dla rodziców także we wrześniu

Dodatkowy zasiłek dla rodziców także we wrześniu

Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie pomoc da rodziców którzy nie ze swojej winy nie będą mogli posłać dziecka do żłobka, przedszkola czy też szkoły.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg cytowana przez Puls Biznesu zapowiedziała, że rodzice dzieci do lat 8, które od września nie będą mogły powrócić do nauczania stacjonarnego w szkołach, przedszkolach i żłobkach zamkniętych z powodu epidemii koronawirusa, będą mogli ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. – Dodatkowy zasiłek opiekuńczy rozporządzeniem będziemy proponować do 20 września, oczywiście cały czas będziemy sytuację monitorować, w kontakcie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i decyzje będą podejmowane – powiedziała podczas konferencji z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim minister Maląg.

 

fot.pixaby

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: