DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – DLA KOGO?

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – DLA KOGO?

Dodatkowe zasiłki zostaną wznowione, ale nie dla wszystkich rodziców – zapowiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Świadczenie będzie głównie dla rodziców dzieci z czerwonych i żółtych powiatów oraz dla tych, dla których z powodu reżimu sanitarnego nie starczyło miejsca w przedszkolach i żłobkach. We wrześniu rodzice mogą mieć problem z umieszczeniem dziecka w przedszkolu lub żłobku. Obowiązują bowiem sanitarne limity do 25 dzieci w grupie oraz 2,5 m2 na każde dziecko.

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że dodatkowe świadczenie dla rodziców będzie przywrócone, ale nie dla wszystkich. Podkreślił, że nie będzie ono już powszechne, jak było to do 26 lipca 2020 r., ale adresowane tylko do pewnych grup.

Jak nieoficjalnie ustalił money.pl, świadczenie dostaną rodzice dzieci z tzw. czerwonych i żółtych powiatów, gdzie wskaźniki zakażeń są najwyższe w kraju. Bez względu na to, czy szkoły będą tam otwarte, czy zamknięte.

Premier Morawiecki mówił też w czwartek, że jeśli dyrektor szkoły podejmie decyzję o nauczaniu zdalnym, rodzice dzieci do lat 8. z tej konkretnej placówki będą mogli wystąpić o dodatkowe świadczenie.

Źródło/money.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: