Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DODATKOWY ZBIORNIK TLENU W MŁAWSKIM SZPITALU

Podczas III fali pandemii Szpital SP ZOZ w Mławie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zapewniał 42 łóżka dla pacjentów zakażonych SarsCoV-2 oraz 6 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem SarsCoV-2. Obłożenie łóżek wynosiło niemal 100%, hospitalizowani pacjenci potrzebowali i potrzebują terapii tlenem. Ponadto Szpital SP ZOZ w Mławie prowadził działalność szpitalną w pozostałych zakresach, które również wymagają zabezpieczenia stanowisk dla pacjentów niezakażonych SarsCoV-2, ale wymagających podania tlenu. Od 15 października szpital SP ZOZ w Mławie posiada 2 zbiorniki tlenu.

– W celu zapewnienia bezpieczeństwa zasilania w tlen, stwierdziliśmy, że konieczna jest instalacja dodatkowego zbiornika z tlenem na ok 3 tony wraz z modernizacją instalacji. Ponadto część sal w poszczególnych oddziałach szpitalnych wymaga uzupełnienia w punkty odbioru tlenu, z uwagi na nagłą konieczność udzielenia świadczenia z poszczególnych dziedzin medycyny dla pacjenta chorego na COVID, np. Oddziały Ginekologiczno-Położniczy z Neonatologią, Chirurgiczny, Pediatryczny. Dzięki inwestycji zwiększył się dostępność do terapii tlenowej o ok. 14 łóżek, drugi rezerwowy zbiornik tlenu zapobiegnie ryzyku przerwy w dostawie tlenu. Zapewnienie dostępu do terapii tlenowej dla hospitalizowanych pacjentów z powodu COVID-19 jest warunkiem niezbędnym w udzieleniu im potrzebnej pomocy medycznej. Na realizację tej inwestycji uzyskaliśmy pozytywną opinię Wojewody Mazowieckiego i pozyskaliśmy środki z Ministerstwa Zdrowia ze środków na walkę z COVID-19 – mówi Agnieszka Malinowska, Koordynator Zakładu Logistyki w SPZOZ w Mławie.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: