Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Dofinansowanie domów w programie “Mój prąd”

Program „Mój prąd” to dofinansowania do 50 proc. kosztów zakupu i montażu paneli słonecznych. Dotacja obejmuje mikroinstalację, czyli urządzenia wytwarzające od 2 do 10 kW mocy. Na program przeznaczono 1 mld zł.

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie już trwa. Właściciele domów jednorodzinnych na złożenie wniosków mają czas do 18 grudnia 2020 r. Na montaż instalacji fotowoltaicznej można zyskać do 5 tys. zł.

Wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez profil zaufany lub e-dowód. Wówczas do wniosku należy załączyć:

 • kopię faktury za dostawę instalacji fotowoltaicznej
 • kopię faktury za montaż paneli fotowoltaicznych (kopie obu faktur powinny zawierać adnotację „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”)
 • dowód zapłaty, fakturę lub oświadczenie o dokonanej wpłacie
 • zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej, które potwierdzi montaż licznika wraz z nadanym numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji)

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z programu „Mój prąd”?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych należy zalogować się na portalu gov.pl. Następnie należy:

 • zalogować się do panelu „Mój GOV”
 • wybrać zakładkę „Skorzystaj z programu Mój prąd”
 • kliknąć przycisk „Złóż wniosek o dofinansowanie”
 • zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem
 • wypełnić wniosek i uzupełnić go o dane kontaktowe
 • dołączyć wymagane załączniki
 • dopisać wniosek elektronicznie – profilem zaufanym lub e-dowodem
 • wysłać wniosek wraz z załącznikami (potwierdzenie złożenia wniosku trafi do skrzynki ePUAP oraz na podany we wniosku adres e-mail)

Wnioski można składać także za pośrednictwem pełnomocnika. To udogodnienie dla osób, które nie posiadają profilu zaufanego lub e-dowodu. Wzór pełnomocnictwa można znaleźć na stronie internetowej mojprad.gov.pl w zakładce „Złóż wniosek”. Wydrukowany, wypełniony i podpisany wniosek można także wysłać w formie skanu jako załącznik do elektronicznego formularza.

Z dotacji mogą skorzystać także właściciele domów rekreacyjnych, w których nie są zameldowani. Wystarczy wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby i korzystać z instalacji przez co najmniej trzy lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Źródło:bankier.pl

Foto: Photo Mix z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: