Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Ruszyło dofinansowanie na demontaż azbestu!

Mieszkańcy Mławy mogą składać do urzędu miasta wnioski o dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Przypominamy, że udzielana pomoc nie obejmuje pokrycia kosztów zakupu nowych wyrobów.

Mowa tutaj przede wszystkim o popularnych przed laty pokryciach dachowych z eternitu. Każdy, kto chciałby się pozbyć tego szkodliwego dla zdrowia materiału (dostający się do płuc pył azbestowy powoduje poważne choroby układu oddechowego), może ubiegać się o dofinansowanie z urzędu miasta. Takiej pomocy będziemy udzielać do momentu wyczerpania się przeznaczonych na ten cel środków budżetowych (50 tys. zł w 2020 roku). Aby móc skorzystać z dofinansowania, wystarczy złożyć w kancelarii urzędu miasta komplet niezbędnych dokumentów, które można pobrać osobiście w kancelarii lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mława.

źródło:UMM

fot.Obraz Henryk Niestrój z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: