Dom kultury zamknięty do odwołania

Dom kultury zamknięty do odwołania

Na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury zamiast informacji o aktualnościach i bieżących wydarzeniach możemy przeczytać informację o zawieszeniu działalności. Zapewne zmartwi to wiele osób, ale w dobie pandemii jaką obecnie mamy, lepiej przeczekać ten trudny czas i zostać w domu. Zapewne ośrodek kultury po tak długiej przerwie przygotuje dla mieszkańców nowe atrakcje, które będą alternatywa na spędzenie wolnego czasu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki.

Wszystkie wydarzenie organizowane przez Miejski Dom Kultury zostają odwołane. Nie będą odbywać się również seanse w kinie Kosmos i zajęcia artystyczne. Rezygnujemy ze świadczenia wszelakich usług.

Zwroty za zakupione bilety w kasie na wydarzenia organizowane przez MDK będą dokonywane w momencie ponownego otwarcia instytucji.
Jeżeli dokonali Państwo zakupu biletu online zwrotu dokonuje operator Biletyna.

źródło: MDKMława.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: