Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Dopłata dla właścicieli domów jednorodzinnych w ramach programu “Czyste powietrze”

Ruszyła druga edycja programu, w którym można liczyć nawet na 37 tys. zł dopłaty do montażu alternatywnych źródeł energii w miejsce zanieczyszczających powietrze starych pieców.

Druga edycja wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych zakłada szereg zmian. To m.in. maksymalnie 30 dni oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, wyższa kwota dotacji dla najuboższych rodzin, ustanowienie banku jako pełnomocnika przy składaniu wniosku o dotację czy możliwość połączenia z dofinansowaniem w ramach programu „Mój prąd”. Z dopłaty mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, którzy rozpoczęli inwestycję do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku, jednak nie wcześniej niż 15 maja 2020 r. W nowej edycji można skorzystać ze wsparcia finansowego na inwestycje już ukończone.

Program „Czyste powietrze” będzie realizowany do 2029 r. Ostateczny termin na podpisanie umowy na dotację mija jednak wcześniej, bo 31 grudnia 2027 r. Zakończenie wszystkich prac zawartych w umowie musi nastąpić maksymalnie do 30 czerwca 2029 r. Inwestycja nie może, z kolei, trwać dłużej niż 2 lata. Wnioski o dofinansowanie można składać w jednym z szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” ma dwie formy. To m.in. bezzwrotna i opodatkowanej dotacji, która pokryje od 15 do 90 proc. kosztów inwestycji. W tym przypadku nie mogą one przekroczyć 53 tys. zł. Program przewiduje także pożyczki na pokrycie dodatkowych wydatków.

Wysokość dotacji jest zależna od rodzaju inwestycji:

  • do 20 tys. zł – podstawowa dotacja,
  • do 25 tys. zł – przy montażu pompy ciepła,
  • do 30 tys. zł – przy instalacji paneli fotowoltaicznych,
  • do 37 tys. zł – dla mniej zamożnych gospodarstw

Z najwyższej kwoty dofinansowania będą mogli skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1400 zł. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa dochód nie może przekroczyć 1960 zł miesięcznie.

Nowością jest także możliwość ustanowienia banku jako pełnomocnika potencjalnych beneficjentów podczas składania wniosków o dofinansowanie.

W ramach programu „Czyste powietrze” można skorzystać także z weryfikacji możliwości przyłączenia domu do sieci gazowej. Przeprowadzi ją spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Źródło: bankier.pl

Foto: StockSnap z Pixabay

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: