Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

DOPOSAŻĄ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W WIECZFNI KOŚCIELNEJ

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna Mariusz Gębala i Skarbnik Małgorzata Stępka 15 września podpisali umowę na dofinansowanie w ramach “Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego w 2021 roku”. Wartość przekazanego dla Szkoły Podstawowej w Wieczfni Kościelnej sprzętu wyniesie ponad 150.000,00 zł.

W ramach tegorocznego wsparcia do szkolnych pracowni trafią urządzenia i oprogramowanie, w tym stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy oraz moduły i programy edukacyjne.  Przewidziane są również szkolenia (przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania) dla nauczycieli a dotyczące prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże. Łączna kwota zadania wynosi 55.624.305,00 zł.

 

 

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: